9. Forum dla Strategii Morza Bałtyckiego

4-5 czerwca 2018r. w Talinie spotka się ponad 700 przedstawicieli uniwersytetów, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, Komisji Europejskiej, by poszukiwać form skurtecznijeszej współpracy wokół Bałtyku w UE.
Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Strona Forum