11. Kongres Naukowy Morze Bałtyckie

W dn. 12-16 czerwca w Rostocku odbedzie się kongres naukowy dotyczący Mozra Bałtyckiego, podczas którego odbędą się również spotkania realizatorów projektów programu BONUS. Uczestnictwo odpłatne. 

Więcej>>>