Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Rada Narodowego Kongresu Nauki, będzie wspierać Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kształtowaniu debat programowych poprzedzających Kongres. Do Rady Kongresu zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski. W konferencjach przygotowujących Narodowy Kongres Nauki wezmą udział także wybitni przedstawiciele nauki z całego świata.

 
Wśród ważnych obszarów wymagających debaty i rozstrzygnięć znajdują się między innymi takie tematy jak np.:
umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.
 
Więcej informacji na stronie Narodowego Kongresu Nauki.