Konferencja - Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Wrocławską zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się we Wrocławiu  w dniach 8-9 grudnia 2016 roku.

To trzecia z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego.

MNiSW zaprasza do debaty przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli administracji ze szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorców, a także reprezentantów instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce. Tematem spotkania będzie opisanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką, jak i rozwiązań pozwalających na rozwój wymiany innowacji oraz przepływu wiedzy. Pozwoli to uzyskać przejrzysty obraz kondycji nauki i gospodarki w zakresie partnerstwa, kreowania innowacji, wdrażania nowych rozwiązań i komercjalizacji odkryć naukowych. Z pewnością szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej.

Wymagana jest rejestracja i wypełnienie formularza rejestracyjnego ze strony MNiSW:  LINK DO REJESTRACJI