Konferencja - POLSKIE UCZELNIE W ŚWIATOWEJ PERSPEKTYWIE, 1 grudnia w Warszawie

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Polską Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i adresowana jest do najwyższego i średniego szczebla zarządzania w uczelniach akademickich: rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów i dyrektorów instytutów, a także do dyrektorów biur rozwoju uczelni i pełnomocników ds. rankingów.

Wymagana rejestracja.


Organizatorzy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
rektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Waldemar Siwiński
prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”


Link do strony >>