Giełda kooperacyjna w Szczecinie - spotkanie nauki z biznesem

27 października b.r. w Szczecinie w siedzibie RCITT (ul. Jagiellońska 20) odbędzie się spotkanie „Skok po innowacyjność”  - giełda kooperacyjna dla naukowców oraz firm ze Szczecina i okolic. Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem platformy b2match – do 17 października.

Do rejestracji na platformie i udziału w spotkaniu zaproszone są zespoły badawcze, indywidualni naukowcy oraz jednostki naukowe (na poziomie katedr i instytutów) oraz zachodniopomorskie firmy. Po rejestracji (dokonanej on-line) w drugiej połowie października będzie można zaplanować sobie spotkania (20 minutowe) z wybranymi przedsiębiorstwami lub być zaproszonym do udziału w takiej rozmowie.
Więcej informacji na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu.

Akademia Morska w Szczecinie jest współorganizatorem tej imprezy.

PROGRAM

Więcej >>>