Europejski Kongres Robotyczny (ERC - European Robotics Congress), Rzeszów

Konferencja gospodarczo - naukowa sektora  kosmicznego i okołokosmicznego. Tematami przewodnimi Kongresu są STRATEGIA i KADRY. W ramach Kongresu zaplanowano panele prezentacyjne, dyskusyjne i networking, a także warsztaty mentoringowe.

Celem Kongresu jest przede wszystkim prezentacja założeń do Polskiej Strategii Kosmicznej jako elementu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (oficjalny początek konsultacji społecznych). 

Ważnym elementem konferencji ERC będzie integracja i networking środowiska, dyskusja dotycząca kierunków zmian i rozwiązań dla robotyki w Polsce - w tym robotyki kosmicznej oraz zwrócenie uwagi i dyskusja na temat strategicznych aspektów rozwoju kadr dedykowanych dla polskiej robotyki, a także kwestii zarządzania talentami. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną aktualne i przyszłe korzyści dla polskiej gospodarki, wynikające z rozwoju sektora robotyki kosmicznej w Polsce. 

W Kongresie udział wezmą: przedstawiciele ministerstw zaangażowanych w rozwój polskiego sektora kosmicznego, agend rządowych związanych z rozwojem polskiego sektora kosmicznego, samorządów, organizacji branżowych, a także przedstawiciele biznesu - zainteresowani rozwojem sektora, firm HR, świata nauki i uczelni wyższych oraz organizacje pozarządowe, młodzi konstruktorzy, studenci i koła naukowe. 

Kongres odbywa się równolegle z III edycją EUROPEAN ROVER CHALLENGE - międzynarodowymi zawodami łazików marsjańskich -  www.roverchallenge.eu  

Patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBiR

Partnerzy: ESA, POLSA, PARP, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Mathworks, DPS Software, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, SpeedUp Venture Capital Group

Organizatorzy: Europejska Fundacja Kosmiczna i Województwo Podkarpackie

Produkcja i obsługa PR - Planet PR.
 

INFORMACJE I PROGRAM KONGRESU NA STRONIE: congress.roverchallenge.eu
 

UDZIAŁ w KONGRESIE BEZPŁATNY.