XII Międzynarodowe Sympozjum - Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce

W dniach 1-2 września br. Urząd Patentowy już po raz 12 organizuje międzynarodowe sympozjum przy wsparciu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Sympozjum adresowane jest do rektorów, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii oraz zarządzania innowacjami oraz przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli startupów.


Udział w sympozjum jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultanicznie i transmisję on-line poprzez stronę www >>
 

Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem >>        

Więcej informacji >>