Konferencja Polish Scientific Networks

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii.
Wydarzenie bedzie miało miejsce we Wrocławiu, w dn. 30 czerwca - 2 lipca br.

Więcej informacji