Konferencja Inżynieria Przyszłości 2016

Konferencja naukowo-biznesowa organizowana w Starachowicach w dn. 29-30 września 2016 ukierunkowana głównie na spotkania oraz wymianę wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców, przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.
Główne obszary tematyczne:
Konferencja obejmuje swoją tematyką zagadnienia współpracy środowisk nauki i przemysłu w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów badawczych jak:
  • hybrydowe technologie inżynierii powierzchni,
  • optomechatronika i robotyka w procesach produkcyjnych,
  • innowacje w technikach militarnych oraz technologiach dualnych,
  • systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego oraz technologii proekologicznych,
Dodatkowo w ramach konferencji poruszana będzie również tematyka:
  • zarządzanie innowacjami i komercjalizacja technologii.
Informacje o terminach i opłatach