Targi WATERWAYS EXPO 2016

Międzynarodowe targi i konferencje poświęcone żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej odbywające się co 2 lata. Najbliższa edycja w dn. 16-18 czerwca 2016 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Dalsze informacje