Ogólnopolski festiwal myślenia projektowego, który odbędzie się w dn. 2-7 listopada 2015 w 13 miastach, w tym w Szczecinie. Organizatorem głównym festiwalu jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators, współorganizatorem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorem warsztatów w Szczecinie jest Studenckie Koło Naukowe Innowatora Akademii Morskiej w Szczecinie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska,

  • Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,

  • Ministerstwo Gospodarki.

Patronat honorowy nad Design Thinking Week 2015 w Szczecinie objął J.M. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż., kpt. ż.w. Stanisław Gucma.