Szkolenie "Ochrona własności intelektualnej w AM"

Na szkoleniu zostaną przedstawione główne kwestie związane z dotychczasowym funkcjonowaniem Regulaminu Ochrony Własności Intelektualnej na Akademii Morskiej. Uwaga zostanie również zwrócona na same modele i kierunki komercjalizacji wraz z przedstawieniem najlepszych praktyk w tym zakresie, uwzględniając możliwości komercjalizacji w zależności od tego jakim dobrem własności intelektualnej dysponuje naukowiec. To wszystko doprowadzi do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak ważne w praktyce jest należyte zadbanie o jak najszerszy i pełny zakres ochrony już na samym początku drogi komercjalizacyjnej, a nie na samym uzyskaniu kolejnego patentu.

 

PROGRAM

10.00-10.10

Wprowadzenie – Wojciech Czyżewski, dyrektor CTTM AM

10.10-10.50

Sposoby ochrony własności intelektualnej oraz „Regulamin  zarządzania własnością intelektualną w AM”– Rafał Malujda, CTTM AM

10.50-11.10

Rola Centrum Transferu Technologii Morskich w procesie komercjalizacji. Przykłady z AM – Wojciech Czyżewski, dyrektor CTTM AM

11.10-11.30

Fundusz kapitału zalążkowego, jako źródło finansowania innowacyjnych technologii - Piotr Biernacki, Investin sp. z o.o.

 REJESTRACJA:

Osoby z AM zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu do dn. 4 grudnia godz. 11.00, proszone są o dokonanie zgłoszenia na http://webankieta.pl/ankieta/woc3cb4i0lsk

 MIEJSCE:

Sala Senatu AM