Śledzenia konferencji Managing Innovation na żywo

Zachęcamy do śledzenia na żywo konferencji Managing Innovation, organizowanej przez Instytut Nenckiego, 17-18 stycznia w Warszawie.

 

Transmisja przygotowana na stronie: http://managinginnovation.pl/

Celem Konferencji jest odpowiedź na pytanie, jakie szanse oraz bariery stoją w Polsce przed tworzeniem firm uczelnianych (spin-off, spin-out). Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki z zagranicy wraz z rozwiązaniami do zastosowania w Polsce, by wyeliminować główne przeszkody oraz ograniczenia w polskim systemie wsparcia transferu rozwiązań z nauki do biznesu.

Podczas Konferencji zaprezentowane będą pozytywne rozwiązania tak ze strony naukowców jak i inwestorów z Venture Capital.

Konferencja zgromadzi wielu praktyków transferu technologii oraz współpracy nauki z biznesem. Na ten moment zapisało się ok 200 uczestników, w tym przedstawiciele MNiSW, NCBiR oraz uczelni z całego świata.