Konferencja NAUKA JEST PRZEDSIĘBIORCZA w Gliwicach

Na jaką pomoc mogą liczyć naukowcy opracowujący nowoczesne technologie? Jak otrzymać wsparcie finansowe na transfer innowacyjnych technologii do gospodarki? Jak polepszyć współpracę nauki z przemysłem? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy już  24 września 2013 r. w Gliwicach podczas konferencji „Nauka jest przedsiębiorcza – komercjalizacja badań za pomocą programów NCBR” organizowanej wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Politechnikę Śląską.

 

 Spotkanie adresowane jest do pracowników naukowych i administracyjnych polskich uczelni, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, którzy inwestują w prace badawczo rozwojowe. Celem konferencji jest prezentacja aktualnej oferty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansującej badania stosowane. Założeniem programów NCBR jest rozwój innowacyjnych technologii oraz ich transferu do gospodarki. Spotkanie ma też służyć wymianie doświadczeń dotyczących zarządzania projektami finansowanymi z programów NCBR.

Więcej informacji

*informację pobrano z Aktualności na stronie NCBiR