Kongres Technologii Miejskich

10 kwietnia, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik. W programie:

DEBATA: Smart City? Smart Citizen!
 • Trendy w rozwoju technologii dla smart city – co decyduje o inteligencji miasta?
 • Czy warto angażować mieszkańców w zarządzanie miastem?
 • Big Data – czy miasta wiedzą jak wykorzystywać dostępne dane?
 • Open data – potencjał w udostępnianiu danych o mieście
 • Czy innowacje odpowiadają na realne potrzeby społeczne?
 • Walka z wykluczeniem cyfrowym. 5G i likwidacja „białych plam” na mapie Polski. Czy powszechny Internet to warunek konieczny dla budowy smart city?

DEBATA: Finansowanie inwestycji w inteligentne miasta
 • Smart City – spójna, strategiczna wizja czy zbiór osobnych projektów?
 • PPP szansą na budowę inteligentnych miast? Jak wykorzystać synergię potencjałów sektora prywatnego i publicznego?
 • Inwestycje w transport i ich wpływ na samorządy
 • Jak stworzyć przyjazną przestrzeń miejską?
DEBATA: Efektywność kanałów dystrybucji biletów w transporcie zbiorowym
 • Plusy i minusy aplikacji, biletomatów, kart miejskich, kart płatniczych i „tradycyjnych” kanałów sprzedaży
 • Korzyści z połączenia biletów z programami lojalnościowymi
 • Jak przekonać pasażera do nowych technologii?
DEBATA: Skuteczność działania systemów informacji pasażerskiej
 • Nowoczesna informacja pasażerska na dworcach i stacjach kolejowych
 • Rozkład jazdy na przystanku/dworcu czy w telefonie – efektywność rozwiązań z punktu widzenia pasażera
 • Aplikacje stosowane w zbiorowym transporcie miejskim – możliwości adaptacji dla pasażerskich połączeń kolejowych
 • Czy można wymiernie ocenić skuteczność informacji pasażerskiej

DEBATA: Rola światła w procesie rewitalizacji i zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskich
 • Lepsze światło a korzyści gospodarcze (lokalny biznes, turystyka)
 • Nowe oświetlenie i jego wpływ na finanse samorządu
 • Zanieczyszczenie światłem – narastający problem?
DEBATA: Oświetlenie a bezpieczeństwo
 • Oświetlenie przejść dla pieszych
 • Technologie świetlne zwiększające bezpieczeństwo
 • Wpływ braku światła na wzrost przestępczości
PRELEKCJA: Otoczenie regulacyjne i legislacyjne elektromobilności w Polsce – stan obecny i plany na przyszłość

DEBATA: Wymogi ustawy o elektromobilności. Perspektywy dla samorządów
 • W pogoni za Europą... Czy polskie miasta są gotowe na zjawisko elektromobilności? Jak się do niego przygotowują?
 • Szanse i wyzwania związane z obowiązkiem posiadania pojazdów napędzanych energią elektryczną
 • Strefy czystego transportu – remedium na zatłoczone centra miejskie?
 • Współpraca miast z operatorami systemu dystrybucyjnego energii. Jak może wyglądać i jak się do niej przygotować?
PRELEKCJA: Wyzwania dla infrastruktury. Jak zjawisko elektromobilności zmienia otoczenie miast w Polsce?

DEBATA: Infrastruktura miejska w służbie technologii elektromobilnych. Czy jesteśmy gotowi na elektrorewolucję?
 • Jakie wymogi przestrzenne stoją przed miastami w dobie rozwoju elektromobilności?
 • Wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości energii dla stacji ładowania
 • Tworzenie punktów ładowania. Jakie bariery trzeba pokonać projektując stacje obsługi pojazdów elektrycznych?
 • Wpływ elektromobilności na modernizację i budowę tkanki miejskiej (biurowce, budynki wielorodzinne, jednostki użyteczności publicznej)
 • Elektromobilność a wzrost kosztów energii
Uczestnictwo bezpłatne. Rejetracja i dalsze informacje >>>