Inżynieria Przyszłości 2019 - V konferencja międzynarodowa

29-30 maja, Ołtarzew k. Warszawy. Główne obszary tematyczne: systemy techniczne i technologiczne, hybrydowe technologie inżynierii powierzchni, mechatronika, bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe, technologie proekologiczne oraz zarządzanie innowacjami i transfer technologii. Zgłoszenia i abstrakty do 31 stycznia. 

Formy uczestnictwa w konferencji:

  • zgłoszenie artykułu, jego wygłoszenie i publikacja po akceptacji Rady Programowej,
  • zgłoszenie posteru i jego prezentacja po akceptacji Rady Programowej,
  • zgłoszenie baneru reklamowego po akceptacji Komitetu Organizacyjnego,
  • udział w konferencji (bez artykułu i posteru).
Więcej>>>