10. Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego

12-13 czerwca, Gdańsk. Podczas Forum pn. Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region 2019, poruszone zostaną aktualne wyzwania dla Regionu Morza Bałtyckiego: starzenie się społeczeństw, migracja, depopulacja, nowa produkcja i modele konsumenckie, mobilność społeczna i kulturowa, kształt rynku pracy. Forum obchodzi 10-tą rocznicę dlatego też podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną dotychczasowe  rezultaty Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

Więcej>>>