Successful R and I in Europe 2019

14-15 lutego, Düsseldorf. Celem spotkania jest budowanie sieci kontaktów na rzecz powstania przyszłych konsorcjów projektowych w Programach Ramowych w obszarach:

  • ICT
  • Transport
  • Energia
  • NMM
  • Life Sciences
  • Circular Economy
  • PCP/PPI

Więcej >>>