Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

09-10 kwietnia 2019 w Lubece (Niemcy) odbędzie się konferencja roczna programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020.


W konferencji Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2019 będą uczestniczyć m.in. członkowie Komitetu Monitorującego i ich krajowe podkomitety, partnerzy projektów i platform, koordynatorzy Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Wspólnego Sekretariatu.


Agenda konferencji będzie dostępna pod koniec 2018 r.