Światowe Dni Morza

13-15 czerwca, Szczecin. Najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne obchody odbędą się w Polsce pod hasłem IMO70 Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in. nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w gospodarce morskiej, bezpieczeństwa cyfrowego w żegludze, wyzwań stojących przed nowymi szlakami transportowymi oraz przyszłości morskiego rynku pracy. Są to tematy aktualne w kontekście rozwoju międzynarodowego transportu morskiego oraz odgrywają szczególnie istotne znaczenie także dla Polski. W bieżącym roku przypada również 70. rocznica powstania IMO, co wraz z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie stanowić doskonałą okazję do promocji wizerunku kraju za granicą oraz dodatkowo wpłynie na podniesienie rangi wydarzenia.

Obchody Światowych Dni Morza 2018 będą trwać trzy dni. W dn. 13 czerwca br. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie.
W dn. 14 czerwca br. (czwartek) nastąpi oficjalne otwarcie Światowych Dni Morza 2018 wraz z widowiskiem artystycznym Morska konstelacja w wykonaniu Art Color Ballet – o godz. 10:00 rozpocznie się ceremonia z udziałem ministra Marka Gróbarczyka oraz Kitacka Lima, Sekretarza Generalnego IMO. Następnie zostanie zaprezentowany oficjalny film promujący polską gospodarkę morską pn. „Polska Morska”, zrealizowany na zlecenie MGMiŻŚ. Po ceremonii otwarcia przewidziane jest również wystąpienie Kate D Adamson, światowej sławy futurolog. Następnie odbędzie się sesja plenarna IMO70: Spoglądając w przeszłość / Patrząc w przyszłość oraz panele dyskusyjne Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku, Big data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze oraz Żegluga morska w obliczu nowych szlaków transportowych. O godz. 20:00 zostanie zorganizowany uroczysty obiad wydany przez ministra Marka Gróbarczyka.

W dn. 15 czerwca br. (piątek) odbędzie się ostatni z paneli dyskusyjnych – Przyszłość morskiego rynku pracy, jak również nastąpi oficjalna ceremonia zakończenia wydarzenia, podczas której minister gospodarki morskiej przekaże flagę Światowych Dni Morza państwu-gospodarzowi obchodów w kolejnym roku – Kolumbii.

Podczas Światowych Dni Morza 2018 będzie mieć również miejsce szereg wydarzeń towarzyszących i atrakcji skierowanych do gości krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców Szczecina, w tym festyn morski w dn. 13 czerwca, przypłynięcie okrętów Marynarki Wojennej RP i żaglowca Dar Młodzieży oraz oficjalne pożegnanie Daru Młodzieży wypływającego w dn. 14 czerwca ze Szczecina w rejs dookoła świata.

Aktualizowany program będzie zamieszczany na stronie internetowej wydarzenia.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Światowych Dni Morza 2018. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzega się, że jedynie osoby, które uprzednio otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą mailową, będą mogły wziąć udział w wydarzeniu.

- formularz rejestracyjny dla gości krajowych

-registration form in English (for business, NGOs, science and media) 

- registration form in English (for VIP guests/official government delegations) 


Wszystkie informacje dotyczące Światowych Dni Morza 2018 znajdują się na stronie internetowej www.worldmaritimedaypoland.org. Oficjalnym hasztagiem wydarzenia jest #PolskaMorska, natomiast w j. angielskim - #MaritimePoland.