Trzecie Sympozjum Programu Bonus

Gdańsk, 14-16 marca br. Tematyka: „Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region”. Podczas sympozjum zaprezentowane zostaną rezultaty projektów realizowanych w ramach programu BONUS. Wymagana rejestracja. Uczestnictwo odpłatne.

Więcej >>>