Konferencja BETTER OFF BLUE

Instytut Morski w Gdańsku jako partner Sieci Współpracy SUBMARINER zaprasza na konferencję pt. „Better off Blue”, która odbędzie się w Berlinie w dniach 27-28 września 2017 r.

Błękitna bioekonomia rozwija się coraz prężniej w regionie Morza Bałtyckiego, stąd celem konferencji jest:

• zjednoczenie interesariuszy pracujących nad postępem w kierunku błękitnej bioekonomii;
• przedstawienie postępów indywidualnych działań i projektów, tworzenie efektów synergii i stymulowanie aktywnej współpracy między wieloma realizowanymi inicjatywami;
• udostępnienie platformy do nawiązywania współpracy w dziedzinie bioekonomii i błękitnego wzrostu.

Program konferencji i rejestracja na to wydarzenie dostępne są tutaj.

Konferencja organizowana jest we współpracy Sieci SUBMARINER i Ministerstwa Energii, Rolnictwa, Środowiska i Obszarów Wiejskich Schleswig-Holstein z projektami Baltic Blue Growth, MUSES, BalticAlliance, InnoAquaTech oraz Smart Blue Regions.