Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG

Targi są narzędziem promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu, oraz innowacji już wdrożonych i wprowadzonych na rynek. 

Targi są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Odgrywają istotną rolę w dwustronnym przepływie informacji i nawiązaniu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, wpływając na rozwój gospodarczy kraju oraz na konkurencyjność przedsiębiorstw. Obecnie kluczem do konkurencyjności jest innowacja, a tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych może utrzymać się na rynku. INTARG umożliwia również zdobycie przez wystawców międzynarodowych referencji w postaci medali i nagród za prezentowane wynalazki i innowacje.

WYSTAWCY:
• instytuty, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa ;
• startupy, młodzi wynalazcy ;
• instytucje finansowe, podmioty wspierające i współpracujące z nauką;

ZWIEDZAJĄCY
• przedstawiciele sektora MŚP i dużych firm z różnych branż;
• inwestorzy;
• podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z nauką;
• podmioty szukające biznesowych inspiracji, partnerów;
• instytucje wspierające biznes i innowacyjność;
• wszyscy zainteresowani innowacjami, wynalazkami;

BRANŻE WYSTAWIENNICZE:
• Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia, Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy, Budownictwo);
• Transport i Logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, Opakowania, Przechowywanie itp.);
• Biotechnologia/Nanotechnologia/Środowisko/Chemia;
• Zdrowie/Medycyna/Fitness;
• Przemysł spożywczy i żywność;
• Bezpieczeństwo i ochrona;
• IT;
• Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/ Design, Gry/Zabawki, Dom i Ogród);
• Usługi/Doradztwo/Ubezpieczenia/Finanse;

Więcej na temet oferty targów >> OFERTA DO POBRANIA

Link do strony www > MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI