INOWA - Instrument Navigation On inland WAterways

Analiza możliwości wykorzystania urządzeń EGNOS w systemach informacji rzecznej RIS oraz opracowanie wytycznych korzystania satelitarnych urządzeń nawigacyjnych.

Słowa kluczowe:

Wartość 109 250,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2017-07-01 - 2020-06-30
Źródło finansowania Horizon 2020
Kontakt Piotr Durajczyk - kierownik projektu p.durajczyk@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum GNSS Centre of Excellence - Lider Projektu
Czech Technical University in Prague,
VARS Brno,
The University of Zilina
T. G. Masaryk Water Research Institute
WWW