DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

SOUTH COAST BALTIC - Utworzenie trwałego transgranicznego zarządzania marinami w oparciu o sieć współpracy MARRIAGE.

Projekt jest kontynuacją zakończonego znacznym sukcesem projektu "MARRIAGE". Ma na celu dalsze promowanie regionu Południowego Bałtyku jako tętniącego życiem transgranicznego obszaru dla uprawiania turystyki żeglarskiej, który zapewnia wysokie standardy jakości. Zostanie to osiągnięte poprzez kampanie informacyjne, wymianę wiedzy i kompetencji pomiędzy marinami, stowarzyszeniami żeglarskimi oraz innymi interesariuszami, poprawę jakości usług skierowanych do żeglarzy w oparciu o badania i analizę potrzeb, a także rozwój kształcenia w zakresie zarządzania marinami.

Słowa kluczowe:
współpraca trangraniczna; turystyka żeglarska; zarządzanie marinami; marketing; usługi; turystyka wodna; zarządzanie portami jachtowymi

Wartość 113 053,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-10-01 - 2019-09-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Aleksandra Łapko - kierownik projektu a.lapko@am.szczecin.pl
Agata Grabiec - asystent finansowy
Skład konsorcjum LP - Economic Development Corporation Vorpommern
PP1 - Bornholm Regional Municipality
PP2 - Administration of Klaipėda District Municipality
PP3 - Sventoji Tourism Association
PP4 - Tourism Association Vorpommern
PP5 - Municipality Ostseebad Heringsdorf
PP6 - Marina Network Association
WWW http://southcoastbaltic.eu/en/home-en/