DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

MARELITT Baltic – Zmniejszenie wpływu śmieci morskich w postaci porzuconych narzędzi połowu na środowisku Morza Bałtyckiego

Projekt pn. "MARELITT Baltic – Zmniejszenie wpływu śmieci morskich w postaci porzuconych narzędzi połowu na środowisku Morza Bałtyckiego" jest współfinansowany przez INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główny cel Interreg Region Morza Bałtyckiego można zdefiniować następująco - wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt MARELITT jest międzynarodową inicjatywą poszukiwania i wyławiania zagubionych narzędzi połowowych z dna Bałtyku. Zagubione sieci bowiem nadal łowią ryby, ptaki i ssaki morskie. Mogą być też źródłem mikrocząsteczek plastiku, wpływając tym samym negatywnie na stan ekosystemu morskiego.

Celem Projektu MARELITT jest opracowanie prostych, efektywnych kosztowo i bezpiecznych dla środowiska metod wyławiania z dna Bałtyku zagubionych sieci, dostosowanych do różnych warunków geograficznych oraz znalezienie systemowego rozwiązania problemu środowiskowego związanego z zagubionym sprzętem połowowym.

W celu zapewnienia trwałości projektu prowadzone są konferencje, warsztaty, szkolenia, kampanie oraz publikacje za pośrednictwem różnych kanałów medialnych, niezbędne do zwiększenia świadomości ekologicznej grup docelowych, a w efekcie do zmiany ich postaw i zachowań.

Informacje na temat programu finansowego INTERREG można znaleźć na stronach - Program Regionu Morza Bałtyckiego: www.interreg-baltic.eu

Słowa kluczowe:
porzucone śmieci morskie, Region Morza Bałtyckiego, ochrona środowiska morskiego

Wartość 225 500,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-03-01 - 2019-04-30
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Andrzej Bąk - kierownik projektu +48 91 48 09 519, a.bak@am.szczecin.pl
Marcin Szymczak - asystent finansowy +48 91 48 09 507, m.szymczak@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1 LP - Municipality of Simrishamn
2 PP - Keep Estonian Sea Tidy
3 PP - WWF Poland Foundation
4 PP - WWF Germany
5 PP - Keep Sweden Tidy
6 PP - Maritime University of Szczecin
7 PP - Kolobrzeg Fish Producers
8 PP - Inst. of Logis.and Warehousing
9 PP - Estonian Divers Association
WWW https://www.marelittbaltic.eu/