DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

ClusterMare – Innovation capacity building through Maritime clustering initiatives

Celem projektu jest opracowanie wniosku zgodnego z wymaganiami konkursu pt. "Innovation capacity building hrough Maritime clustering initiatives" na kolejny konkurs z programu Interreg South Baltic, początek naboru 3, listopad-grudzień 2016

Słowa kluczowe:
transport, innowacje w transporcie morskim,

Wartość 7 200,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-09-01 - 2016-12-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Andrzej Montwiłł - kierownik projektu a.montwill@am.szczecin.pl
tel: +48-91-48-09-726
Skład konsorcjum Klaipeda University (Litwa) - Lider
Baltic Wind Energy Association (Niemcy)
WWW brak