DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

SBOIL - Zwalczanie rozlewów olejowych poprzez zastosowanie biodegradowalnych absorbentów na Południowym Bałtyku

Celem projektu jest usprawnienie systemu szybkiego reagowania na wyciek ropy w niesprzyjających warunkach pogodowych i płytkich wodach. Zostanie to zrealizowane poprzez wdrożenie nowej koncepcji reakcji na wyciek ropy naftowej z wykorzystaniem absorbentów o nowych możliwościach aplikacji. Sprzęt do reakcji na wyciek ropy będzie stacjonował w gotowości w regionie Bałtyku Południowego przez co ogólna zdolność do reagowania na wycieki ropy naftowej wzrośnie, a potencjalny wpływ zrzutów zanieczyszczeń oleju zostanie znacznie zmniejszony. Inwestycja powinna poprawić zdolności reagowania na wyciek i działać jako demonstrator promowania tego rodzaju koncepcji. Krajowe i międzynarodowe warsztaty podniosą poziom świadomości na różnych poziomach operacji reagowania na wyciek oleju, nowej koncepcji i odpowiadających im obowiązków i możliwości różnych interesariuszy.

Słowa kluczowe:
rozlewy olejowe, zanieczyszczenia morza, absorbenty, techniki zwalczania rozlewów, ochrona ekosystemu, rozlewy transgraniczne, Południowy Bałtyk

Wartość 350 250,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-07-01 - 2019-12-31
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Lucjan Gucma - kierownik projektu email: l.gucma@am.szczecin.pl, tel: 91 48 09 485
Małgorzata Jankowska - asystent finansowy email: m.jankowska@am.szczecin.pl, tel. 91 48 09 403
Skład konsorcjum University of Rostock, Chair of Geotechnics and Coastal Engineering - lider projektu
World Maritime University, Malmo

Partnerzy stowarzyszeni:
District Vorpommern-Rügen (DE)
Environmental Authority Rostock (DE)
Polish Search and Rescue (PL)
West Pomeranian State Fire Brigade (PL)
Port of Gdynia Authority S.A (PL)
Swedish Coast Guard (SE)
Danish Emergency Management Agency – Bornholm Unit (DK)
Klaipeda State Seaport Authority (LT)
WWW http://herm.kueste.auf.uni-rostock.de/~msie/sboil/?page_id=2