DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Doposażenie i Modernizacja Laboratorium Symulatorów Siłowni Okrętowych w Akademii Morskiej w Szczecinie

Realizacja projektu polegała na doposażeniu posiadanego już stymulatora PPT 2000 trzeciej generacji. Co w efekcie pozwoliło na stworzenie multimedialnego narzędzia dydaktycznego, bez którego nie mogłaby istnieć żadna nowoczesna uczelnia, przygotowująca kadry do rozwoju informatycznego społeczeństwa. Celem projektu było ciągłe nadążanie za rozwojem technologii w tematyce konstrukcji oraz eksploatacji siłowni okrętowych.

Słowa kluczowe:
stymulator PPT 2000, multimedialne narzędzie dydaktyczne

Wartość 2 702 335,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2005-03-16 - 2006-03-10
Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt Jerzy Listewnik - kierownik projektu j.listewnik@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak