DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Low Carbon Logistics

Projekt pn. "Projekt pn. "Low Carbon Logistics" jest współfinansowany przez INTERREG South Baltic Programme 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest ukierunkowany przedstawienie najlepszych dobrych praktyk w zakresie miejskiego transport towarowego w 4 wybranych miastach region Południowego Bałtyku. Przedsięwzięcie będzie obejmowało: analizę funkcjonowania miejskiego transportu towarowego w badanych miastach, opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju logistyki opartej na niskiej emisji dwutlenku węgla dla region Południowego Bałtyku oraz wdrażanie rozwiązań pilotażowych w wybranych miastach.

Informacje na temat programu finansowego INTERREG można znaleźć na stronie Południowego Bałtyku: www.southbaltic.eu

Słowa kluczowe:
miejski transport towarowy, Południowy Bałtyk

Wartość 172 600,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-06-01 - 2019-09-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Kinga Kijewska - kierownik projektu k.kijewska@am.szczecin.pl
Agata Grabiec - asystent finansowy +48 91 48 09 648, a.grabiec@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP: Energy Agency for Southeast Sweden (Sweden)
2. PP: Olofströms Näringsliv AB (Sweden)
3. PP: PI Rietavas Tourism and Business Information Centre (Lithuania)
4. Research GmbH Wismar, Competence Centre for Rural Area Mobility (Germany)
5. Martime University of Szczecin (Poland)
6. Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (Germany)
7. Neringa Municipality Administration (Lithuania)
8. The Green Policy Institute (Lithuania)
9. Rietavas Municipality Administration (Lithuania)
WWW http://lcl-project.eu/