DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

EFFORT Full-scale measurements campaign

Celem projektu EFFORT było nie tylko opracowanie i udoskonalenie, ale także zastosowanie uwiarygodnionych metod CFD dotyczących obliczeń pełnej skali do projektowania najlepszej kombinacji kadłub/śruba. Działania te miały na celu umocnienie pozycji europejskich stoczni, armatorów i dostawców w zakresie projektowania i budowy zaawansowanych statków.
W poszczególnych zadaniach przewidzianych w ramach projektu określono parametry ruchu statków trakcie badań rzeczywistych, zoptymalizowano efektywność eksploatacji okrętowych układów energetycznych w warunkach rzeczywistych oraz zbadano wpływ kadłuba i rodzaju dna na ruch statku oraz przepływy mas wody wokół kadłuba.
Projekt wpłynął bezpośrednio na zaawansowanie procesu projektowania statków i do eliminowania potencjalnych wstępnych błędów projektowych. W przyszłości wyniki prac stanowiły i wciąż stanowią podstawę projektowania statków towarowych i pasażerskich oraz są bazą do pogłębiania wiedzy na temat zachowania się statku.

Słowa kluczowe:
projektowanie i budowa zaawansowanych statków, statki towarowe i pasażerskie, metody CFD

Wartość 141 692,18 EUR (euro)
Okres realizacji 2002-07-01 - 2005-12-31
Źródło finansowania 5 Program Ramowy UE
Kontakt Wojciech Czyżewski - kierownik projektu w.czyzewski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. Maritime Research Institute Netherlands - NL
2. IHC Holland N.V. - NL
3. Kvaerner Masa Yards - FIN
4. Rolls Royce Kamewa - S
5. Van Voorden Gieterij B.V. - NL
6. Ship Design and Research Centre - PL
7. Bassin d’Essais des Carenes BASSIN - F
8. Helsinki University of Technology - FIN
9. Centre National de la Recherche Scientifique - F
10. National Technical University of Athens - G
11. Chalmers University of Technology - S
12. Hamburgische Shiffbau-Versuchsanstalt HSVA - D
13. Lloyd’s Register of Shipping - UK
WWW http://www.marin.nl/web/JIPs-Networks/Archive-JIPs-public/Effort.htm