DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Plazomowo katalityczny układ oczyszczania spalin do silników okrętowych

Techniczny cel projektu jest adresowany do nowych, opartych na kombinowanej (działanie plazmy nisko-temperaturowej oraz procesów katalitycznych – PBC ) technologii dla redukcji zanieczyszczeń do atmosfery ze strony transportu morskiego. Poprzez realizację projektu zamierza się stworzyć podstawy budowy efektywnego układu oczyszczania spalin dla silników okrętowych, który będzie się charakteryzował wysoka skutecznością w redukcji emitowanego składnika spalin jakim są: NOx i PM . Specyficznie, w wyniku realizacji technicznej projektu zbudowany będzie demonstracyjny układ oczyszczania spalin do laboratoryjnego, średnioobrotowego silnika okrętowego, o mocy znamionowej 397 kW i prędkości znamionowej 720 obr/min. Dla silnika przewidzianym jest praca w rozszerzonym polu pracy, odpowiadającym typowym zastosowaniom w układach okrętowych i w typowych dla nich zakresach obciążenia. Układ oczyszczania ma się charakteryzować efektywną zdolnością obniżenia emisji tlenków azotu NOx do zakładanej wartości 0.5 g/kWh oraz cząstek stałych (PM) do zakładanej wartości 0.1 g/kWh. Instalacja oczyszczania spalin – pełno przepływowa będzie poddana również procesowi certyfikacji przez Towarzystwa Klasyfikacyjne, co umożliwi w ostatniej fazie projektu, instalację prototypowej wersji układu na statku transportowym i realizację badań długotrwałych. Zakłada się zasilanie silnika w czasie badań eksperymentalnych i testów standardowych ISO paliwem destylowanym ISO-F-DMA.

Słowa kluczowe:
redukcja zanieczyszczeń do atmosfery, transport morski, oczyszczanie spalin dla silników okrętowych

Wartość 1 000 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2009-09-18 - 2013-07-31
Źródło finansowania Era-Net Martec
Kontakt Tadeusz Borkowski - kierownik projektu t.borkowski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak