DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Czytelnia Multimedialna Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie

Celem tego projektu było stworzenie Regionalnej Biblioteki Morskiej, która byłaby przyjazna dla każdego użytkownika tj. uczniów, studentów, pracowników gospodarki morskiej oraz innych sektorów, a także ludzi starszych – chcących chłonąć wiedzę. W ramach realizacji projektu zakupionych zostało 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 1 stanowisko do odtwarzania kaset VHS oraz 1 stanowisko do odsłuchiwania kaset magnetofonowych i płyt CD.

Słowa kluczowe:
Czytelnia Multimedialna

Wartość 59 975,50 PLN (złoty)
Okres realizacji 2005-03-09 - 2005-06-21
Źródło finansowania Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Kontakt Elżbieta Edelman - kierownik projektu e.edelman@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak