DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Przemysłowe staże studentów WSM w Szczecinie ukierunkowane na praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami napraw i regeneracji maszyn i urządzeń okrętowych

Celem projektu było umożliwienie studentom ostatniego roku specjalności „Diagnostyka Maszyn i Urządzeń Okrętowych” zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu nowych technologii dotyczących napraw i regeneracji. Ponadto stażyści otrzymali szansę nabycia praktycznych umiejętności w zakresie planowania remontów, organizacji i funkcjonowania rozwijającego się europejskiego przedsiębiorstwa. Doświadczenia zdobyte w wiodącej w tej dziedzinie firmie Diesel Marine International z Holandii wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji uczestników staży. W rezultacie studenci nabyli wiedzę i doświadczenie dostosowujące ich do wysokich wymagań przyszłych pracodawców. Zrealizowane staże zwiększyły szanse studentów zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku pracy.

Słowa kluczowe:
staże studentów WSM

Wartość 6 015,42 EUR (euro)
Okres realizacji 2003-09-15 - 2004-02-02
Źródło finansowania Leonardo da Vinci
Kontakt Artur Bejger - kierownik projektu a.bejger@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak