DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Go LNG - Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region

Projekt pn. "Go LNG - Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region" jest współfinansowany przez INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Go LNG, czyli rozwój technologii i promocja niebieskiego paliwa...

Pomimo wprowadzenia na Morzu Bałtyckim w 2015 roku obszaru kontrolowanej emisji siarki (SECA) w dalszym ciągu wąskim gardłem utrudniającym szerszy rozwój rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest niewielka jego dostępność oraz wysoka cena. Braki w infrastrukturze zaopatrującej w LNG powodują, że popyt na to paliwo jest niewielki, co z kolei wpływa na cenę LNG. Jest ona dość wysoka, ponieważ koszty inwestycji instalacji bunkrujących przerzucane są na niewielką liczbę użytkowników końcowych. Koszty te mogą stanowić do 50% ceny tego paliwa. Obecnie na świecie pływa 50 statków zasilanych LNG, a kolejne 55 jest zakontraktowanych. Zakładany jest wzrost tej liczby do 100 w 2018 i do 1000 w 2020 roku. Pewne perturbacje może spowodować spadek ceny ropy naftowej, który powoduje zmniejszenie atrakcyjności paliwa LNG i zepchnięcie rozwiązań związanych z ochroną środowiska na dalsze miejsce.
Dlatego głównym celem projektu Go LNG jest zlikwidowanie przeszkód, które blokują rozwój technologii LNG na obszarze Morza Bałtyckiego poprzez:
 zmniejszenie ceny i zwiększenie dostępności LNG: Rozwijanie popytu i dostępności w głównej mierze zależy od liczby użytkowników końcowych. Realizatorzy projektu koncentrować się będą na promocji rozwiązań LNG i jednocześnie poszukiwaniach nowych ich odbiorców. Rosnąca liczba użytkowników wpłynie również na jednostkową cenę paliwa, ponieważ nowi użytkownicy wezmą na siebie część kosztów inwestycji.
 rozwój czystych technologii: Koszt budowy statków zasilanych LNG ze względu na zaawansowane technologie jest od 20 do 25% wyższy niż dla porównywalnych jednostek zasilanych przy pomocy paliw tradycyjnych (HFO - paliwa ciężkie, MDO - olej żeglugowy typu Diesel) również z uwzględnieniem płuczki (scrubber). Celem działań w projekcie będzie upowszechnienie tych technologii na inne rodzaje transportu np. drogowego, kolejowego, co pomoże zmniejszyć koszt zastosowanych elementów poprzez zwiększenie ich produkcji.
 szkolenie personelu: Należy zadbać o akceptację społeczną dla rozwiązań LNG. Ryzyko zagrożeń związanych z wykorzystaniem LNG jako paliwa można znacząco zmniejszyć poprzez właściwe szkolenia operatorów. W ramach projektu zostanie przedstawiony program szkolenia przeznaczony dla marynarzy, personelu portowego, przedsiębiorstw transportowych itp.
 zapewnienie trwałości rozwiązań LNG: Istotne jest, że technologie i infrastruktura LNG nie jest związana tylko z metanem zawartym w gazie ziemnym, wydobywanym jako paliwo kopalniane, ale z równym powodzeniem może być wykorzystane w procesie transportu, bunkrowania i spalania LBG (ang. Liquefied Bio Gas – skroplony biometan). Wytwarzanie metanu przy pomocy specjalnej obróbki materii organicznej, w tym odpadów, jest coraz bardziej popularne i w przeciwieństwie do wszystkich paliw kopalnych, których potwierdzone rezerwy skończą się w przeciągu kilkudziesięciu lat, nie jest ograniczone w czasie.

Informacje na temat programu finansowego INTERREG można znaleźć na stronach - Program Regionu Morza Bałtyckiego: www.interreg-baltic.eu

Słowa kluczowe:
LNG, skroplony gaz ziemny, ochrona środowiska, zrównoważony transport, czyste paliwa, blue corridors, bunkrowanie LNG

Wartość 320 000,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-05-01 - 2019-04-30
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Stefan Jankowski - kierownik projektu +48 91 48 09 440, s.jankowski@am.szczecin.pl
Małgorzata Jankowska - asystent finansowy +48 91 48 09 403, m.jankowska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. Klaipeda Science and Technology Park (Lithuania)
2. DELETED Port of Rostock (Germany)
3. NPPE Klaipeda Shipping Research Centre (Lithuania)
4. DELETED LC "Smiltynes perkela" (Lithuania)
5. Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (Germany)
6. inwl non-profit Limited Institute for sustainable Economics and Logistics (Germany)
7. World Maritime University (Sweden)
8. Blekinge Institute of Technology (Sweden)
9. Maritime Development Center of Europe/the Transport Innovation Network / MDCE (Denmark)
10. Municipality of Samso(Denmark)
11. OSK-ShipTech A/S (Denmark)
12. Shipping & Offshore Network (Norway)
13. Baltic Ports Organization (Estonia)
14. Maritime University of Szczecin (Poland)
15. SC Klaipedos nafta (Lithuania)
16. ATI erc gGmbH education, research and furtherance of cooperations (Germany)
17. Logistics Initiative Hamburg (Germany)
18. Swedish Maritime Technology Forum (Sweden)
19. Motus (Poland)
20. Clean Shipping Index AB (Sweden)
WWW http://www.golng.eu/