DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska

W projekcie zaplanowano remont i przebudowę pomieszczeń na potrzeby laboratorium, zakup nowoczesnej aparatury badawczo-rozwojowej, promocję projektu oraz zarządzanie projektem. W efekcie projektu na Wydziale Mechanicznym przy ul. Willowej 2-4 powstanie nowoczesne laboratorium umożliwiające prowadzenie innowacyjnych badań nad: emisją spalin po spalaniu paliw pochodzenia roślinnego, biopaliw, LNG; jakością rozpylenia paliw i odpadów ropopochodnych; skutecznością oczyszczenia wód zaolejonych; problematyką tribologiczną w eksploatacji.

Słowa kluczowe:
budowa laboratorium, zakup aparatury badawczo - rozwojowej

Wartość 3 788 610,49 PLN (złoty)
Okres realizacji 2014-08-20 - 2015-09-30
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Kontakt Przemysław Rajewski - kierownik projektu p.rajewski@am.szczecin.pl
Małgorzata Grab - asystent finansowy
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://www.cbp.am.szczecin.pl/index.php