DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

ENVISUM - Oddziaływanie na środowisko paliwa o niskiej zawartości siarki: Pomiary i strategie modelowania

Projekt pn. "EnviSum - Environmental Impact of Low Sulphur Ship Fuel: Measurements and Modeling Strategies" jest współfinansowany przez INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie sposobu mierzenia i oceny wpływu emisji siarki ze statków na środowisko i jakość powietrza w regionie Morza Bałtyckiego. Wyniki mają dostarczyć nowych informacji na temat sposobu dalszej poprawy stanu powietrza w jak najbardziej opłacalny i ekonomiczny sposób. Związane jest to z wprowadzoną tzw. dyrektywą siarkową, która zakłada zmieszenie emisji siarki na obszarze Bałtyku.
W skład międzynarodowego, multidyscyplinarnego konsorcjum projektu, oprócz AM w Szczecinie, wchodzą prestiżowe uczelnie i jednostki badawcze m.in. z Finlandii (Uniwersytet w Turku, Fiński Instytut Meteorologiczny) oraz Szwecji (Uniwersytet w Goteborgu i Chalmers Technical University). Ich potencjał może być wykorzystywany także w kolejny projektach badawczo-rozwojowych.

W projekcie bierze weźmie udział łącznie 31 partnerów. Budżet projektu wynosi nieco ponad 3 222 000 euro. Wartość dofinansowania na realizację projektu przez AM w Szczecinie wynosi prawie 350 000 euro. Realizacja rozpoczęła się w styczniu i potrwa do końca 2018 roku.

Informacje na temat programu finansowego INTERREG można znaleźć na stronach - Program Regionu Morza Bałtyckiego: www.interreg-baltic.eu

Słowa kluczowe:
ochrona środowiska morskiego, emisja spalin przez statki, silniki okrętowe, paliwa żeglugowe, Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych, Ocena jakości powietrza

Wartość 349 375,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-01-01 - 2019-04-30
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Tadeusz Borkowski - kierownik projektu +48 91 48 09 419, t.borkowski@am.szczecin.pl
Izabela Stefaniak - asystent finansowy +48 91 48 09 479, i.stefaniak@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP: University of Turku (Finland)
2. PP: Chalmers University of Technology (Sweden)
3. PP: Maritime Development Center of Europe/The Transport Innovation Network (Denmark)
4. PP: Norwegian Meteorological Institute (Norway)
5. PP: Finnish Meteorological Institute (Finland)
6. PP: Maritime University of Szczecin (Poland)
7. PP: City of Gothenburg (Sweden)
8. PP: University of Gothenburg (Sweden)
9. PP: Baltic Marine Consult Ltd. (Germany)
10. PP: Nordkalk Corporation (Finland)
11. PP: Tallinnn University of Technology (Estonia)
12. PP: Baltic Marine Environment Protection Commission Helsinki Commission (Finland).
WWW https://blogit.utu.fi/envisum/