DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

ESABALT- Zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku

Koncepcja proponowana przez Projekt ESABALT polega na stworzeniu zintegrowanego systemu służącego podwyższeniu bezpieczeństwa morskiego, który zawierać będzie najnowocześniejsze osiągnięcia z zakresu pozycjonowania, e-nawigacji, systemów obserwacji naziemnej oraz systemu wielokanałowej łączności morskiej (cooperative communications).

Naczelnym celem projektu jest opracowanie rozwiązania technologicznego służącego zwiększeniu wiedzy o aktualnej sytuacji na morzu dla wszystkich statków pływających w basenie Morza Bałtyckiego, łącznie z monitoringiem ruchu morskiego w czasie rzeczywistym oraz systemem obserwacji środowiska o istotnym znaczeniu dla transportu morskiego i zapobiegania wypadkom morskim.
Rozwiązanie to zawierać będzie informacje niezbędne do oceny pokrywy lodowej na morzu, rozmiarów plamy rozlewu substancji chemicznych (w przypadku wycieku), wysokości fal, prądów, jak również prędkości i kierunku wiatru. Dodatkowo, opracowane zostaną trzy wyspecjalizowane, włączone do systemu usługi, w skład których wejdą: inteligentna nawigacja morska i usługa określania kursów statków, efektywny system reagowania w sytuacjach nagłych zagrożeń oraz monitoring i raportowanie środowiskowe ze szczególnym naciskiem na funkcjonalności transgraniczne.
Projekt składany do programu BONUS Joint Baltic Sea System Research Programme.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo na morzu, nawigacja, komunikacja, systemy obserwacji Ziemi

Wartość 83 292,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2014-03-01 - 2016-02-29
Źródło finansowania Bonus
Kontakt Zbigniew Pietrzykowski - kierownik projektu
Skład konsorcjum LP: Finnish Geospatial Research Institute (Finlandia)
PP1: Furuno Finland Ltd (Finlandia)
PP2: SSPA (Szwecja)
WWW https://esabalt.org/deliverables/