DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Budowa morskiego symulatora historycznych systemów nawigacyjnych celem propagacji wiedzy o ich działaniu na przełomie wieków

Celem projektu jest zaangażowanie czynne młodzieży szkolnej w zrozumienie zasad jakim podlegał rozwój wiedzy ludzkości związany z procesem prowadzenia nawigacji. W ramach projektu powstanie stanowisko symulacyjne wyposażone m.in. w model wizualizacji 3D. Ponadto zostaną przygotowane niekonwencjonalne moduły zajęć a następnie zostaną one przeprowadzone na ok. 200 grupach młodzieży. Stanowisko symulacyjne zostanie zainstalowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Zbudowany system będzie umożliwiać prowadzenia niekonwencjonalnych zajęć mających na celu naukę historii systemów nawigacyjnych, rozwijanie wyobraźni technicznej oraz kreowanie wynalazczości wśród młodzieży.

Słowa kluczowe:
nawigacja, budowa stanowiska symulacyjnego, Muzeum Narodowe w Szczecinie, nauka historii systemów nawigacyjnych

Wartość 170 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2013-09-01 - 2014-08-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Kontakt Lucjan Gucma - kierownik projektu l.gucma@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak