DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Sprawny, Bezpieczny i Zrównoważony Ruch na Morzu – EfficienSea

Cele projektu: ogólnym celem projektu jest wspieranie zrównoważonego korzystania z basenu Morza Bałtyckiego. Ostatecznym celem projektu jest zapewnienie, aby rozwój Bałtyku w ruchu morskim i transportu odbywał się w sposób bezpieczny, efektywny i trwały oraz by zapewniał ochronę zasobów naturalnych i zrównoważony rozwój innych zastosowań.
Długoterminowe skutki projektu przewidziane są w następujący sposób: 1) morski transport pasażerski i towarowy na Morzu Bałtyckim, powinien być bezpieczny i trwały w przyszłości. Aby to osiągnąć należy zminimalizować obciążenia nawigatorów i VTS operatorów jak i zmaksymalizować efektywność żeglugi morskiej, 2) zwiększenie kapitału ludzkiego w przemyśle morskim, ponieważ przemysł potrzebuje specjalistów w celu utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności ruchu statków morskich w przyszłości.

Słowa kluczowe:
Sprawny, Bezpieczny i Zrównoważony Ruch na Morzu, Morze Bałtyckie

Wartość 261 230,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2009-01-01 - 2012-01-24
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Lucjan Gucma - kierownik projektu l.gucma@am.szczecin.pl
Dorota Jarząbek - asystent finansowy d.jarzabek@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP - Danish Maritime Safety Administration (DAMSA)
2. Estonian Maritime Administration (EMA)
3. Finnish Maritime Administration (FMA)
4. Helsinki University of Technology (TKK)
5. Kymenlaakso University of Applied Sciences
6. Norwegian Centre of Expertise Maritime (NCEM)
7. Norwegian Coastal Administration (NCA)
8. The County Council of Moere and Romsdal (MRF)
9. Chalmers University of Technology
10. SSPA Sweden
11. Swedish Maritime Administration (SMA)
12. Swedish Maritime Safety Inspectorate (SMSI)
WWW http://www.efficiensea.org/default.asp?Action=Details&Item=497