DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

GRASS - GReen And Sustainable freight transport Systems in cities

Celem Projektu GRASS (Green And Sustainable freight transport Systems in cities) jest opracowanie wskazań dla efektywnego, przyjaznego środowisku, miejskiego transportu towarowego.
Jest to niezwykle istotne ponieważ już teraz w miastach europejskich zamieszkuje ok. 75% ludności, a według prognoz OECD w roku 2020 mieszkańcy miast stanowić będą około 83% populacji Europy. Prowadzi to do zwiększenia zapotrzebowania na przewozy różnych towarów m.in.: surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz odpadów przemysłowych i komunalnych.

Negatywnym ich skutkiem są m.in. rosnące zanieczyszczenie powietrza, wysoki poziom hałasu, kongestie i wzrost liczby ofiar wypadków drogowych. Wszystko to przyczynia się do spadku komfortu życia mieszkańców i powoduje zwiększoną zachorowalność na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory.

Słowa kluczowe:
logistyka miejska, miejski transport towarowy

Wartość 2 185 369,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2013-06-01 - 2016-04-30
Źródło finansowania Norweski Mechanizm Finansowy
Kontakt Stanisław Iwan - kierownik projektu s.iwan@am.szczecin.pl
Agata Grabiec - asystent finansowy a.grabiec@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum Partner projektu:
The Institute of Transport Economics (Norwegia)
WWW http://grassproject.eu/