DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem przygotowania systemu zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

- opracowanie modelu audytu energetycznego
- zebranie i analiza dokumentacji technicznej jednostek
- opracowanie metodyki oceny efektywności energetycznej’
- zakup aparatury, oprogramowania i materiałów
- przygotowanie i przeprowadzenie audytu wstępnego, pośredniego i szczegółowego
- weryfikacja modelu oraz wykorzystanie wyników audytu energetycznego
- analiza ekonomiczna złożonych rozwiązań technicznych
- opracowanie wytycznych do modernizacji floty i zarządzania efektywnością energetyczną

Efektem projektu będzie wskazanie metod poprawy aktualnego stanu wraz z kosztem ich realizacji. Zmiany które zostaną zaproponowane nie naruszą przy tym własności użytkowych jednostek.

Słowa kluczowe:
opracowanie modelu audytu energetycznego

Wartość 2 906 427,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2013-05-01 - 2015-06-30
Źródło finansowania Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013
Kontakt Marcin Szczepanek - kierownik projektu m.szczepanek@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak