DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Przeprowadzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji polskiej floty rybackiej, na przykładzie wybranych jednostek, celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne

Projekt zakłada opracowanie proekologicznych układów energetycznych dla jednostek rybackich z uwzględnieniem specyfiki ich pracy, niekonwencjonalnych źródeł energii, kształtu kadłuba, metod gromadzenia odpadów, doboru energooszczędnych urządzeń, optymalnych metod połowów. Pozwoli to na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne podczas ich eksploatacji.

W ramach projektu stworzone zostaną konfiguracje układów energetycznych, przeprowadzona zostanie analiza sprawności układów energetycznych. W efekcie projektu stworzonych zostanie 15 ekspertyz restrukturyzacji i modernizacji wybranych jednostek rybackich.

Słowa kluczowe:
opracowanie proekologicznych układów energetycznych dla jednostek rybackich, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne, stworzenie ekspertyz restrukturyzacji i modernizacji

Wartość 3 168 496,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2013-05-01 - 2015-06-30
Źródło finansowania Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013
Kontakt Cezary Behrendt - kierownik projektu c.behrendt@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak