DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Opracowanie programów szkoleniowych dla rybaków i osób związanych z gospodarką rybną, kluczem do bezpiecznego rybołówstwa

Celem głównym projektu jest opracowanie programów szkoleniowych z zakresu rybołówstwa morskiego pozwalających na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybołówstwa. Opracowywane programy dedykowane są osobom dowodzącym (szyprom) i pracującym na jednostkach rybackich.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

• opracowanie programów szkolenia;
• korektę merytoryczną programów;
• korektę językową, skład komputerowy i graficzny programów szkoleniowych;
• druk programów w formie książkowej;
• opracowanie materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej.

Słowa kluczowe:
opracowanie programów szkolenia, opracowanie materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybołówstwa

Wartość 227 412,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-12-06 - 2013-12-31
Źródło finansowania Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013
Kontakt Monika Wiese - kierownik projektu T: 91-48-09-518, E: m.wiese@am.szczecin.pl
Karina Ludek - asystent finansowy T: 91-48-09-639, E: k.ludek@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak