DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Promowanie świadomości ekologicznej poprzez ekoturystykę żeglarską

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw sektora turystycznego z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ich pracowników oraz zwiększenie ich świadomości ekologicznej. Działanie to zostanie osiągnięte przez szkolenie i zdobycie umiejętności żeglarskich w standardzie ISSA.

Uczestnikami projektu mogą być właściciele mikro i małych przedsiębiorstw z sektora turystycznego mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz pracownicy tych przedsiębiorstw mieszkający lub pracujący na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne z zakresu ekoturystyki żeglarskiej oraz dwa praktyczne kursy szkoleniowe:

1. Qualified Crew (wykwalifikowany członek załogi) – podstawowy kurs dla osób, które zaczynają przygodę z żeglarstwem, obejmujący szkolenia praktyczne przygotowujące kursantów do pracy zespołowej podczas rejsu na morzu poprzez nabycie podstawowych umiejętności obsługi jachtu.

2. Inshore Skipper (sternik jachtu morskiego w żegludze przybrzeżnej) – kurs przygotowujący do samodzielnego czarterowania jachtu morskiego. Program szkolenia obejmuje w 100% wiedzę wymaganą do samodzielnego prowadzenia jachtu.

Po zdaniu egzaminów kończących kurs, uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat ISSA.

Słowa kluczowe:
wspieranie rozwoju przedsiębiorstw sektora turystycznego, zajęcia teoretyczne z zakresu ekoturystyki żeglarskiej, praktyczne kursy szkoleniowe, Qualified Crew (wykwalifikowany członek załogi), Inshore Skipper (sternik jachtu morskiego w żegludze przybrzeżnej), certyfikat ISSA

Wartość 479 667,58 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-11-02 - 2013-07-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Dariusz Kowalski - kierownik projektu T: 94-71-35-100, E: d.kowalski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://mosk.am.szczecin.pl/promowanie-swiadomosci-ekologicznej-poprzez-ekoturystyke-zeglarska