DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego

Celem projektu jest przeprowadzenie badań, które przyczynią się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku. Podczas realizacji projektu zostaną przeprowadzone badania i testy w Stacji Badań Modelowych w Ińsku oraz na kutrze rybackim na morzu. Dodatkowo wykonane zostaną opracowania konstrukcyjne i analityczne w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu dla worków dorszowych stosowanych w rybołówstwie bałtyckim zostaną określone charakterystyki zarówno ilościowe (geometryczno – oporowe), jak i jakościowe (podwodne fotografie i video). Uzyskane rezultaty badań umożliwią sformułowanie innowacyjnych wniosków, ulepszających własności selektywne worków dorszowych. Badania selektywności w morzu pozwolą poznać ilość ryb opuszczających worek w czasie trałowania i dodatkowo podczas wybierania włoka.

Słowa kluczowe:
badania i testy w Stacji Badań Modelowych w Ińsku, badania i testy na kutrze rybackim na morzu

Wartość 5 880 140,95 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-08-01 - 2015-11-30
Źródło finansowania Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013
Kontakt Piotr Nowakowski - kierownik projektu T: 91-48-09-365, E: p.nowakowski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://cod-underwater-discard.eu