DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Autoryzowane szkolenia AutoCAD (II)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie obsługi programu AutoCAD 2D oraz zarządzania różnorodnością przez pracowników oraz właścicieli firm województwa zachodniopomorskiego z branż: budowlano-montażowej, chemicznej, drewno-meblarskiej, energetyki odnawialnej, ICT.

W ramach projektu przewidziano 2 rodzaje szkoleń:

1. SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOCAD 2D; 15 grup po 8 osób każda - łącznie 120 osób; 40h na grupę.
2. SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOCAD 2D oraz ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ; 2 grupy po 8 osób każda - łącznie 16 osób; 48h na grupę w tym 40 z zakresu AutoCAD i 8 z zakresu zarządzania różnorodnością. Szkolenie to przeznaczone jest dla właścicieli firm lub osób na stanowiskach kierowniczych.

SZKOLENIA SĄ W 80% DOFINANSOWANE Z ŚRODKÓW UE. Wszystkie szkolenia realizowane są w Szczecinie. Odpłatność za szkolenia jest następująca:

SZKOLENIE nr 1 (AUTOCAD):
- mikro i małe firmy (bez noclegów): 390 zł od osoby (81 miejsc)
- mikro i małe firmy (z noclegami): 550 zł od osoby (9 miejsc)
- średnie firmy (bez noclegów): 585 zł od osoby (27 miejsc)
- średnie firmy (z noclegami): 825 zł od osoby (3 miejsca)

SZKOLENIE nr 2 (AUTOCAD + ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ):
- mikro i małe firmy (bez noclegów): 453 zł od osoby (11 miejsc)
- mikro i małe firmy (z noclegami): 645 zł od osoby (1 miejsce)
- średnie firmy (bez noclegów): 679,50 zł od osoby (3 miejsca)
- średnie firmy (z noclegami): 967,50 zł od osoby (1 miejsce)

Ceny uwzględniają wszystkie koszty w tym:

- 40 lub 48 godzin zajęć w zależności od szkolenia
- autoryzowany egzamin Autodesku
- certyfikat Autodesku
- podręczniki i materiały dodatkowe
- 10 obiadów na uczestnika
- 5 noclegów na uczestnika w hotelu w Szczecinie (dot. wersji z noclegiem).

Słowa kluczowe:
AutoCAD 2D

Wartość 461 858,07 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-09-01 - 2013-12-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Katarzyna Gawdzińska - kierownik projektu k.gawdzinska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak