DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Bezpieczeństwo Morskie – Transport a Środowisko w Regionie Morza Bałtyckiego – BALTIC MASTER II

Baltic Master II jest kontynuacją projektu jej udanego poprzednika, Baltic Master I. Jest to projekt mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego w celu zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zdolność reagowania w BSR – Baltic Sea Region.
1) Projekt ma na celu poprawę zdolności reagowania na wyciek ropy z tankowca i zmniejszenie kosztów dla regionów i gmin.
2) Intensywniejsze zapobieganie zanieczyszczeniom - w ramach istniejących ram prawnych, oraz zbadanie, jakie środki mogą być dalej wykonywane, aby ograniczyć dopływ zanieczyszczeń z transportu morskiego.
3) Wzmocniona współpraca pomiędzy państwami Morza Bałtyckiego - na wyciek ropy z tankowca na morzu.

Słowa kluczowe:
Baltic Master I, zapobieganie zanieczyszczeniom, Region Morza Bałtyckiego, wyciek ropy z tankowca, ochrona środowiska morskiego

Wartość 145 000,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2009-01-01 - 2012-01-24
Źródło finansowania Baltic Sea Region
Kontakt Lucjan Gucma - kierownik projektu l.gucma@am.szczecin.pl
Małgorzata Jankowska - asystent finansowy m.jankowska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. LP - Region Blekinge
2. Danish Emergency Management Agency Bornholm
3. Regional Municipality of Bornholm
4. Saaremaa County Government
5. Kotka Maritime Research Association
6. Klaipeda County Governor's Administration
7. University of Applied Sciences Bremen, Maritime Institute Bremen
8. Atlantic Branch of P.P. Shirshov Inst of Oceanology of Russia (ABIORAS)
9. City of Kalmar
10. County Administrative Board of Blekinge
11. County Administrative Board of Halland
12. County Administrative Board of Kalmar
13. County Administrative Board of Skåne
14. Halland Regional Development Council
15. Municipality of Gotland
16. Municipality of Helsingborg
17. Municipality of Karlshamn
18. Municipality of Karlskrona
19. Municipality of Oskarshamn
20. Municipality of Ronneby
21. Municipality of Västervik
22. Öland Local Federation of Local Authorities
23. Region Skåne
24. Swedish Coast Guard
25. Swedish Rescue Services Agency
26. The Regional Council in Kalmar County
WWW http://www.balticmaster.org/file_archive.aspx?page_id=472