DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie poprawienia bezpieczeństwa żeglugi i eksploatacji statków LNG. Realizacja projektu pozwoli na prowadzenie długoterminowych studiów nad problemem bezpieczeństwa statków i środowisk z nimi związanych. Prace te pomogą w wypracowaniu zaawansowanych funkcji zarządzania bezpieczeństwem oraz oceny ryzyka i zagrożeń. Budowa centrum pozwoli również na wypracowanie naukowych narzędzi oceny ryzyka oraz wspomagających podejmowanie decyzji niezbędnych dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa morskiego, ze szczególnym naciskiem na regiony, na których usytuowane zostały podmioty gospodarcze zajmujące się obsługą ładunków niebezpiecznych. Jednocześnie Akademia Morska w Szczecinie będzie mogła rozwijać swoją działalność naukowo-badawczą w zakresie eksploatacji infrastruktury przesyłowej gazów skroplonych w technice offshore, jak i analizy oceny bezpieczeństwa eksploatacji i żeglugi statków przewożących ładunki niebezpieczne.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo żeglugi i eksploatacji statków LNG, zarządzanie bezpieczeństwem, ocena ryzyka i zagrożeń

Wartość 3 919 528,67 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-06-01 - 2014-12-31
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Kontakt Wojciech Ślączka - kierownik projektu w.slaczka@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://www.maritimerisk.eu/pl/